Zaproszenie do udziału w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym "Folklor w duszy gra" - Mazowsze

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki serdecznie zapraszają do udziału w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Folklor w duszy gra” - Mazowsze. Tematem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem regionu Mazowsza. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu myślenickiego, w szczególności do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy oraz podopiecznych domów pomocy społecznej.

Głównymi celami konkursu są: podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych z folklorem oraz ukazanie piękna i bogactwa kulturowego regionu Mazowsza

Każda instytucja/placówka może nadesłać do konkursu do 6 prac w każdej kategorii konkursowej. Większą liczbę prac należy uzgodnić wcześniej z Organizatorem. Dopuszcza się do udziału prace wykonane indywidualnie przez uczestników niezrzeszonych w żadnych instytucjach/placówkach. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie 1 pracę płaską, w formacie A3, wykonaną dowolną techniką, pozwalającą na zamieszczenie pracy w antyramie.

Wszystkie prace konkursowe opisane metryczką oraz pisemne zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 24 maja 2024 roku na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, z dopiskiem: „FOLKLOR W DUSZY GRA” – MAZOWSZE.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 27 maja 2024 roku.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz wzór metryczki dostępne są na stronie internetowej: www.mgokis.dobczyce.pl

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają także pracownicy MGOKiS Dobczyce, pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757.

Zachęcamy do udziału!

 

do pobrania:

Regulamin konkursu plastycznego ,,FOLKLOR W DUSZY GRA” - MAZOWSZE, 2024

Karta Zgłoszenia - ,,FOLKLOR W DUSZY GRA” - MAZOWSZE, 2024

Metryczka - ,,FOLKLOR W DUSZY GRA” - MAZOWSZE, 2024