Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

Szanowni Państwo, informujmy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

Projekty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2434610,informacja-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-.html oraz do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 23 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 w Hotelu Polonez (sala lustrzana) przy ul. Reymonta 15 w Krakowie, odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

Projekty dotyczą m.in. dróg wojewódzkich i krajowych na terenie powiatu myślenickiego.