Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Biuro  Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 16 kwietnia 2024 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przyjęcie opinii dotyczącej skargi.
  4. Rozpatrzenie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Powiatu Myślenickiego.
  5. Sprawy bieżące.