Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

21 marca 2024 r. (czwartek ) o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

21 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 11.30  w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.