Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 19 marca 2024 roku /wtorek/ o godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przyjęcie opinii dotyczącej petycji.
  4. Kontynuacja prac związanych z rozpatrzeniem skargi.
  5. Sprawy bieżące.