Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Biuro  Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M. Reja 13 (sala obrad).

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Rozpatrzenie wniosku Radnego Jana Bylicy dotyczącego Zespołu Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Myślenicach.
  4. Sprawy Bieżące.