LXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 27 lutego 2024 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/574/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce zadania publicznego Powiatu Myślenickiego polegającego na zmianie organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komunikacji pieszo – rowerowej na terenie Gminy Dobczyce” na odcinku drogi powiatowej nr K1953 relacji Brzączowice – Gorzków, od km 0+000 do km 1 +785.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr LXI/527/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach.
 9. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Wręczenie Medali i Aktów Nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.
 15. Zakończenie obrad LXIX sesji.