Powiat Myślenicki Laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2023

Powiat Myślenicki został uhonorowany tytułem „Laureata Rankingu Powiatów 2023”. Wyróżnienie przyznał Związek Powiatów Polskich w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów za rok 2023. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym, najbardziej prorozwojowym samorządom powiatowym w Polsce.

W kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu w elitarnym gronie samorządowych liderów. Nasz Powiat już po raz dwunasty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2022) został nagrodzony zaszczytnym tytułem ,,Laureata Rankingu Powiatów”.

Wśród powiatów z województwa małopolskiego ocenionych w Rankingu, Powiat Myślenicki ponownie wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

Wynik osiągnięty w Rankingu ZPP 2023 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do czołówki samorządów powiatowych w Polsce.

Powiat Myślenicki wysoko oceniono w zestawieniu jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego za pozyskanie funduszy zewnętrznych, działania prorozwojowe oraz inwestycje służące poprawie warunków i jakości życia wspólnoty mieszkańców zamieszkującej Powiat.

- Cieszę się z 12. już tytułu Laureata Rankingu Powiatów przyznanego Powiatowi Myślenickiemu. Po raz kolejny jesteśmy w gronie najlepszych powiatów w Polsce. W 2023 roku utrzymaliśmy prorozwojowy kurs. Sięgaliśmy po dostępne źródła zewnętrznego dofinansowania przeznaczone m.in. na: inwestycje w powiatowej infrastrukturze drogowej, profilaktykę i ochronę zdrowia, modernizację i doposażenie w sprzęt oddziałów myślenickiego szpitala, rozwój bazy szkół ponadpodstawowych. Wspieraliśmy również działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej. Inwestowaliśmy w bezpieczeństwo publiczne. Jesteśmy urzędem przyjaznym dla mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań na rzecz rozwoju naszego Powiatu. To nasz wspólny sukces! - mówi starosta Józef Tomal.

- Prestiżowy tytuł Laureata w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2023 jest docenieniem naszych wysiłków i obiektywną oceną dokonań Powiatu Myślenickiego. Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców”, obejmującej powiaty o największym potencjale rozwojowym. Pozyskane fundusze zewnętrzne i środki z budżetu Powiatu wydatkowaliśmy na inwestycje i projekty zrealizowane w kluczowych obszarach funkcjonowania i aktywnościach naszego samorządu. Rok 2023 był czasem konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju, efektywnej realizacji przypisanych zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności - powiedział wicestarosta Rafał Kudas.

***

Ogólnopolski Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking przeprowadzono w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu. Ranking trwał przez cały 2023 rok.

Ogólnopolski Ranking Powiatów ZPP jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. Ocena danego samorządu jest dokonywana w oparciu o obiektywne i kompleksowe kryteria. W trakcie oceny samorządów powiatowych eksperci ZPP przyznają punkty w ramach kryteriów ujętych w siedmiu grupach tematycznych takich jak: rozwój i fundusze, polityka społeczna i zdrowotna, edukacja, kultura i sport, samorząd na rzecz mieszkańców, działania krajowe międzynarodowe, działania ekoenergetyczne i proekologiczne, działania promocyjne.