Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji 21 lutego 2024 r. /środa/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Myślenickiego.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2023.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2024.
  6. Sprawy bieżące.