Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 07 lutego 2024 roku /środa/ o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

         

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2023.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2024.
  5. Zapoznanie się z treścią petycji.
  6. Rozpatrzenie skargi.
  7. Sprawy bieżące.