Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 30 stycznia 2024 roku /wtorek / o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Kontynuacja prac związanych z kontrolą w SP ZOZ.
  4. Sprawy bieżące.