Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 • 25 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w budynku przy ul. M. Reja 13 (sala obrad).

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2023.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2024.
 6. Sprawy bieżące.

 

 • 26 stycznia 2024 (piątek) o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2023.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2024.
 6. Sprawy bieżące.

 • 26 stycznia 2024 r. (piątek) o 12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13. (pomieszczenie Biura Rady) odbędzie  się  posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Myślenickiego.
 4. Sprawy bieżące.