Nabór Wniosków o Nagrody Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury i Sportu

Do 19 lutego 2024 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Myślenickiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką:

  1. zawodnikom
  2. trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie.

Nagroda w dziedzinie kultury może być przyznana:

  1. osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu
  2. w szczególności twórcom, artystom, zespołom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, prowadzącym działalność kulturalną.

   Wnioski powinny zawierać:

a) dane kandydata lub dane podmiotu do nagrody – nazwisko i imię (nazwa), adres.

  1. informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana.
  2. dane wnioskodawcy – nazwisko i imię (nazwa),adres.
  3. informacje kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Należy uzasadnić całokształt działalności kandydata lub podmiotu i przedstawić jego osiągnięcia. Można również załączyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą opisywaną działalność np. kopie zaświadczeń, dyplomów, medali, zdjęć i innych dokumentów.

 

Wnioski, wraz z załącznikami należy kierować do 19.02.2024 r., na adres:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

ul. Drogowców 2A

32 - 400 Myślenice

 

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów na Dziennik Podawczy do Urzędu.

O przyznanych nagrodach oraz terminie i sposobie ich wręczenia nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie pisemnej.                                               

Uchwała Nr XXXVI/240/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury znajduje się pod adresem:

 https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,286466,uchwala-nr-xxxvi2402009-rady-powiatu-w-myslenicach-z-dnia29kwietnia-2009-roku-w-sprawie-ustanowienia.html

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe znajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,287481,uchwala-nr-vi402011-rady-powiatu-myslenickiego-z-dnia-16-marca-2011r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-i.html

Do wniosków prosimy o dołączenie podpisanego przez kandydata do nagrody Oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną.

Do pobrania: Oświadczenie i klauzula informacyjna