Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2024

Rada Powiatu Myślenickiego informuje o przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2024 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Programu wyrównywania różnic między regionami III.”

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie konkretnych wniosków-projektów przez ewentualnych adresatów. W związku z tym zainteresowane osoby i podmioty z terenu powiatu myślenickiego proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, pokój nr 19, tel. 012 274-98-15

Wnioski-projekty przewidziane do realizacji składać można do 12 lutego 2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Wnioski w zakresie Obszaru A oraz E należy składać bezpośrednio do oddziału Małopolskiego PFRON w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III oraz wzory dokumentów można uzyskać także na stronie internetowej PCPR w Myślenicach: http://pcpr.myslenicki.pl/program-wyrownywania-ronic-midzy-regionami-iii

Decyzję o wyborze, dofinansowaniu i rozliczeniu projektów beneficjentów pomocy podejmują realizatorzy programu (Zarząd Powiatu Myślenickiego).