Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

  • 14 grudnia 2023 (czwartek) o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu.
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawy bieżące.

 

  • 15 grudnia 2023 /piątek/ o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Podsumowanie wyjazdowych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa dotyczących przeglądu dróg powiatowych.
4. Sprawy bieżące.

 

  • 15 grudnia 2023 roku /piątek/ o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (pomieszczenie Biura Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu.
3. Opiniowanie projektu uchwały Powiatu Myślenickiego.
4. Sprawy bieżące.

 

  • 15 grudnia 2023 r. /piątek/ o 11.45 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13. (sala obrad) odbędzie  się  posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu.
3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Myślenickiego.
4. Sprawy bieżące.