Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 19 grudnia 2023 r. /wtorek/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Kontynuacja prac związanych ze zleconą kontrolą - wysłuchanie opinii personelu pielęgniarskiego na temat pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Myślenicach.
  4. Sprawy bieżące.