Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 07 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 14.30, odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami do projektu budżetu Powiatu na 2024 rok złożonymi przez poszczególne komisje.
  3. Sprawy bieżące.