LXVI sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXVI sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 560).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r (druk 561).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczowie (druk nr 562).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 563 ).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego w budynku SP ZOZ Myślenice (druk nr 564).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 565).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego (druk nr 566),
 • nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego (druk nr 567),
 • nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego (druk nr 568 ).
 1. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 2. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 6. Zakończenie obrad LXVI sesji.