Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 06 listopada 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 1600 w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Prezentacja obiektów szkolnych przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 5. Wolne wnioski

 

 • 07 listopada 2023 r. (wtorek ) o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 07 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 11.30  w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 07 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 11.30  w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie opinii w sprawie skargi.
 4. Sprawy bieżące.