Międzynarodowy Tydzień Mediacji: 16-20.10.2023

W związku z trwającym Międzynarodowym Tygodniem Mediacji (16.10.2023 do 20.10.2023) który ma na celu szerzenie wśród obywateli Polski wiedzy o możliwościach skorzystania z mediacji zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjno - edukacyjnymi:

 

do pobrania:

- ulotka: Nieodpłatna Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja w 2023 r.

- poradnik prawny: Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów.

 

Zadanie realizowane przez Powiat Myślenicki:

Prowadzanie na terenie powiatu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i  i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji

 

Można liczyć na:

  • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

więcej informacji można uzyskać:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-myslenicki-2023/       

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna/1177-nieodplatna-pomoc-prawna