Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 12 października 2023 roku /czwartek/ o godz. 8.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 12 października 2023 roku /czwartek/ o godz. 8.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się z treścią skarg skierowanych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  4. Sprawy bieżące.