Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu  18 września 2023 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Temat posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Informacja nt. działalności :
  • Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Myślenicach.
  1. Przedstawienie przez Ekodoradcę informacji nt.
  • realizacji programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
  • możliwości składania wniosków do programów .
  1. Sprawy bieżące.