Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego

Informujemy, że kandydaci którzy nie dostali się do żadnej szkoły mogą w dalszym ciągu składać dokumenty do następujących szkół, dysponujących wolnymi miejscami:

 

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach w oddziałach:

- Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie murarz-tynkarz i operator obrabiarek skrawających

Kontakt :  12 372 00 40

https://zste.myslenice.pl/

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu w oddziałach:

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Technik Hotelarstwa

- Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa

Kontakt: 18 268 20 20

https://zsoizlubien.kki.pl/

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w oddziałach:

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Technik Mechatronik

- Technik Handlowiec

- Technik mechanik CNC

- Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa

Kontakt: 12 273-20-08

http://www.zszio.edu.pl/