Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Zawiadomienie

 Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  21 sierpnia  2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXII sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 530  ).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk 531).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 532).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie powiatu myślenickiego (druk nr 533).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobczycach i włączenia go do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach (druk nr 534).
 9. Przekazanie skargi do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Wysłuchanie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Krakowie,
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Myślenicach,
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej,
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Bochni.
 11. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 12. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zakończenie obrad LXI sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                 /-/ Tadeusz Żaba