Realizacja grantu pn. „Orły, sokoły - międzykulturowy festiwal polsko-ukraiński"

Powiat Myślenicki zakończył realizację grantu pn. „Orły, sokoły - międzykulturowy festiwal polsko-ukraiński" w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym rezultatem zadania była organizacja 3 wydarzeń międzykulturowych, integrujących społeczność uchodźców z Ukrainy ze społecznością mieszkańców powiatu myślenickiego, które odbyły się 6 maja (Myślenice), 3 czerwca (Dobczyce) oraz 18 czerwca 2023 r. (Jawornik).

W trakcie festiwalu mieszkańcy zapoznali się z bogactwem tradycji i smaku narodowej kuchni polskiej i ukraińskiej, prezentowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji m.in. dmuchańce, animacje, gry czy warsztaty rękodzielnicze.

Ważnym punktem festiwalu polsko-ukraińskiego był Przystanek Zdrowie oferujący warsztaty pierwszej pomocy, prowadzone przez Szkołę Młodych Ratowników, konsultacje pielęgniarskie, dietetyczne czy cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem konsultacje dermatologiczne i badania znamion. Uczestnicy korzystali także z punktu konsultacyjno-informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia grantowego zorganizowano również naukę lekcji języka polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu myślenickiego. Zajęcia w łącznej ilości 50 godzin lekcyjnych odbywały się w dwóch grupach, dostosowanych do poziomu zaawansowania ich uczestników.  

Celem projektu było wzmocnienie zdolności JST oraz NGO do świadczenia niezbędnych usług publicznych i udzielania wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy, zdrowia zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi potrzebami w zakresie pomocy dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVId-19