Święto Flotylli Pińskiej 1-2 lipca 2023 r. w Dobczycach

Festiwal Flotylli Pińskiej jest organizowany co roku przez stowarzyszenie “Konstruktorzy Marzeń”, w 2023 r. razem ze stowarzyszeniem “ThinkVille Miasto Pomysłów”.

Główną atrakcją wydarzenia jest konkurs modelarski z wystawami nawiązującymi do okresu II RP oraz prelekcjami historycznymi nt. Flotylli Pińskiej, broniącej polsko-rosyjskiej granicy wzdłuż Prypeci, Bugu i Wisły. 

Odbędą się też spływy kajakowe z flagami i nazwami jednostek Flotylli o 10.00, 14.00 i 18.00 w oba dni od zapory do Gdowa z ewentualnym spuszczeniem większej ilości wody z Zalewu Dobczyckiego dzięki wsparciu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  (zależnie od sytuacji hydrologicznej).

W tych godzinach można też przejechać się rowerem wzdłuż trasy spływu lub przejść Nordic Walking z flagami Polski lub wziąć udział w mini spływie modeli okrętów, bilardzie marynarskim, warsztatach projektowania i druku 3D modeli statków oraz sklejaniu modeli Flotylli Pińskiej. 

W 2024 roku organizatorzy pragną też upamiętnić Flotyllę Pińską podczas podobnych wydarzeń wzdłuż Bugu na granicy polsko-ukraińskiej, zaś w kolejnych latach przez jej historyczne trasy do Pińska dla pielęgnowania współpracy kulturalnej i turystycznej Polski z Ukrainą i Białorusią oraz nawiązując do naszej historii i idei wspólnej Rzeczypospolitej.