Bezpłatne badania kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu bez skierowania

Allmedica Sp. z o.o. w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wybranych placówkach, wykonuje bezpłatne badania kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu anestezjologicznym.

Do programu mogą przystąpić osoby, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat oraz zaliczają się do jednej z poniższych grup wiekowych:

  • osoby w wieku 50 – 65 lat,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Jak przystąpić do programu bezpłatnej kolonoskopii?
Zarejestruj się telefonicznie pod ogólnopolskim numerem infolinii +48 22 610 10 10

Więcej informacji na stronie internetowej www.allmedica.pl w zakładce „Bezpłatna kolonoskopia przesiewowa w ramach NFZ”