Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 20 czerwca 2023 r. (wtorek ) o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Omówienie bieżącej sytuacji w SP ZOZ w Myślenicach.
 5. Sprawy bieżące.
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
     /.../  Barbara Stanach