Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu

Zawiadamiamy, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 15 czerwca  2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w budynku przy ul. M. Reja 13 (sala obrad).

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przedstawienie informacji nt. naboru do szkół ponadpodstawowych.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie nagród w dziedzinie kultury i w dziedzinie sportu.
  5. Wolne wnioski.

 

Podstawa prawna zwolnienia z pracy: art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z poźn. zm.).

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
 
Danuta Dziadkowiec