Powiat Myślenicki wśród najlepszych powiatów w Polsce

      31 maja w Karpaczu, podczas uroczystej gali będącej częścią XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, przedstawiciele najaktywniejszych powiatów odebrali nagrody. Związek Powiatów Polskich wręczył je tym samorządom powiatowym, które zajęły najwyższe pozycje w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów. Nagrodę dla Powiatu Myślenickiego - statuetkę i dyplom „Laureata Rankingu Powiatów 2022” - odebrali starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas.

W kategorii rankingowej ,,powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na ósmym miejscu. Nasz Powiat już po raz jedenasty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2021) został uhonorowany zaszczytnym tytułem ,,Laureata Rankingu Powiatów”. W skali województwa małopolskiego Powiat Myślenicki utrzymał najwyższą pozycję i ponownie wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

 

Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu ZPP 2022 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do czołówki najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce.

Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie funduszy krajowych i zagranicznych. W 2022 roku  Powiat szeroko sięgał po środki zewnętrzne m.in. na inwestycje i projekty realizowane w infrastrukturze drogowej, ochronie zdrowia, edukacji, rynku pracy i pomocy społecznej.

 

- Zawsze powtarzam, że nie pracujemy dla rankingu, ale dla naszych mieszkańców. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo cieszymy się z tego kolejnego sukcesu i z tego, że inni tak dobrze oceniają naszą pracę. Niewątpliwie wpływ na decyzję ekspertów miała wysoka efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Powiat Myślenicki w 2022 r. pozyskał ze źródeł zewnętrznych dodatkowe środki w wysokości około 38 milionów złotych, a ze środków Unii Europejskiej ponad 5 milionów złotych. Efekty zrealizowanych zadań publicznych są widoczne w modernizacji infrastruktury drogowej, w rozwoju bazy szkół ponadpodstawowych, w inwestycjach w ochronie zdrowia oraz w podniesieniu standardów usług publicznych świadczonych przez urząd na rzecz mieszkańców - mówi starosta Józef Tomal.

- Skuteczność działań naszego samorządu dostrzegli niezależni eksperci, którzy po raz kolejny uplasowali Powiat Myślenicki w gronie czołowych powiatów w Polsce. Obecność Powiatu Myślenickiego, już po raz jedenasty z rzędu w elitarnym gronie laureatów rankingu powiatów świadczy o konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju naszego Powiatu. Otrzymane wyróżnienie jest przede wszystkim obiektywną oceną dokonań Powiatu Myślenickiego w 2022 roku. Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Myślenicach, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i instytucji powiatowych za wykonaną w  ubiegłym roku pracę, jej efekty, zaangażowanie w realizację zadań na rzecz mieszkańców naszego Powiatu. To nasz wspólny sukces! - podkreśla wicestarosta Rafał Kudas.

***

Ogólnopolski Ranking Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok i prowadzony jest w podziale na 4. kategorie jednostek samorządu terytorialnego: (1) powiaty do 60 tys. mieszkańców; (2) powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; (3) powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; (4) miasta na prawach powiatu. W trakcie oceny samorządów powiatowych eksperci ZPP przyznają punkty w 63. zróżnicowanych kategoriach ujętych w 11. grupach tematycznych. Szeroki wachlarz kategorii rankingowych daje samorządom powiatowym szansę pokazana swoich mocnych stron, aktywności w różnych dziedzinach funkcjonowania powiatów oraz wdrożonych działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.