Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 26 maja 2023 r. (piątek ) o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 12.30  w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.