Termin naborów na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Ważna jest również kolejność wyboru szkół. Szkolą do której chcecie się dostać najbardziej powinna być na pierwszym miejscu. Bardzo istotną rolę odgrywa również to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie istnieją dwie możliwości złożenia wniosku. Pierwsza możliwość to złożenie wniosku elektronicznie (wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny za pomocą podpisu elektronicznego) lub tradycyjnie papierowo ( wypełniony, podpisany i wydrukowany wniosek składacie bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru).

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-57,