Etap kwalifikacyjny Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy już za nami!

Ponad pół tysiąca uczniów wzięło dziś udział w etapie kwalifikacyjnym do Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy, który polegał na rozwiązaniu testu składającego się zarówno z zadań zamkniętych jak i otwartych.

Zagadnienia obejmowały nie tylko tematykę związaną z pierwszą pomocą. Dodatkowo, w części teoretycznej dla trzech kategorii wiekowych, znajdowały się także pytania odpowiednio z przyrody/biologii, w tym z zakresu chorób cywilizacyjnych.

Dziękujemy, że byliście z nami! Wyniki testu zostaną przesłane elektronicznie na adresy szkół.

Honorowy patronat nad Powiatowymi Zawodami Pierwszej Pomocy objęły następujące osobistości i instytucje:

  • Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
  • Polska Rada Resuscytacji
  • Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie
  • dr n. med. Aleksandra Załustowicz, Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej