Znamy Szkoły, które zakwalifikowały się do Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy!
Za nami pierwszy z etapów Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy – zgłoszenia. W tym roku odbędzie się ich VI edycja.

W eliminacjach swój udział zadeklarowało w sumie 47 szkół w trzech kategoriach wiekowych, co stanowi ponad 72% wszystkich placówek szkolnych z terenu powiatu myślenickiego. Jest to rekordowa liczba zgłoszeń! – podkreśla Małgorzata Bajer kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W najbliższy piątek, tj. 28 kwietnia zainteresowani uczniowie ze szkół, które zdeklarowały swój udział w Zawodach, będą uzupełniać test stanowiący element szkolnych kwalifikacji do etapu finałowego.

Część teoretyczna i praktyczna Zawodów dostosowana jest do poziomu wiedzy i umiejętności odrębnie dla trzech poszczególnych kategorii wiekowych: klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej obowiązują wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021.

Kolejny etap, do którego awansuje 6 szkół z każdej z trzech kategorii Zawodów, odbędzie się 6 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Wówczas zmagania będą obejmować głównie działania praktyczne – każdy zespół będzie uczestniczył w 3 różnych scenkach, w ramach których Zawodnicy zaprezentują swoją postawę, wiedzę i umiejętności.

Honorowy patronat nad Powiatowymi Zawodami Pierwszej Pomocy objęły następujące osobistości i instytucje:

 • Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
 • Polska Rada Resuscytacji
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • dr n. med. Aleksandra Załustowicz, Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

 

Lista szkół, które zadeklarowały udział w eliminacjach:

Klasy IV-VI szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach,
 • Szkoła Podstawowa w Brzączowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
 • Szkoła Podstawowa w Kornatce,
 • Szkoła Podstawowa w Stadnikach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach,
 • ZPO w Osieczanach,
 • Szkoła Podstawowa w Zasani,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu,
 • Szkoła Podstawowa w Czasławiu,
 • Szkoła Podstawowa w Krzesławicach,
 • Szkoła Podstawowa w Czechówce,
 • Szkoła Podstawowa w Bogdanówce,
 • Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej,
 • ZPO w Krzczonowie,
 • Szkoła Podstawowa w Kobielniku,
 • ZPO w Glichowie,
 • Szkoła Podstawowa w Lipniku,

Klasy VII-VIII szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach,
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
 • Szkoła Podstawowa w Kornatce,
 • Szkoła Podstawowa w Stadnikach,
 • Szkoła Podstawowa w Brzączowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sułkowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Harbutowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Rudniku (gm. Sułkowice),
 • Szkoła Podstawowa w Krzywaczce,
 • Szkoła Podstawowa w Lubniu,
 • Szkoła Podstawowa w Krzeczowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu,
 • Szkoła Podstawowa w Trzebuni,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży,
 • Szkoła Podstawowa w Czechówce,
 • Szkoła Podstawowa w Czasławiu,
 • Szkoła Podstawowa w Krzesławicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach,
 • ZPO w Głogoczowie,
 • ZPO w Bysinie,
 • ZPO w Jasienicy,
 • ZPO w Osieczanach,
 • Szkoła Podstawowa w Polance,
 • Szkoła Podstawowa w Zawadzie,
 • Szkoła Podstawowa w Drogini,
 • Szkoła Podstawowa w Porębie,
 • Szkoła Podstawowa w Zasani,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni,
 • Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej,
 • Szkoła podstawowa w Bogdanówce,
 • ZPO w Krzczonowie,
 • Szkoła Podstawowa w Lipniku,
 • Szkoła Podstawowa w Wiśniowej,
 • Szkoła Podstawowa w Węglówce,
 • ZPO w Glichowie.

Szkoły ponadpodstawowe:

 • Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu,
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach,
 • Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
 • Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach