Szkolenie dla strażaków OSP z powiatu myślenickiego na temat interwencji w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej (PV)

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – co trzeba wiedzieć ?

W dniu 15 kwietnia 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach odbyło się szkolenie dla strażaków OSP z powiatu myślenickiego na temat interwencji w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej (PV).  

To ważne szkolenie, gdyż instalacje fotowoltaiczne produkują wprawdzie  dobrą energię, ale gdy są źle zamontowane, mogą też powodować pożar. Dwa takie zdarzenia miały miejsce na terenie naszego powiatu w ubiegłym roku.

Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach i  Starosty Myślenickiego  Józefa Tomala, który zorganizował potrzebne środki finansowe na ten cel (budżet powiatu myślenickiego oraz środki w ramach programu LIFE-IP Ekomałopolska/LIFE19 IPC/PL/000005 dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i NFOŚiGW.UE i NFOŚiGW).

Ponad 100 strażaków  uczestniczyło w części teoretycznej, w której wskazano zagrożenia elektroenergetyczne związane z instalacjami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii. Następnie na otwartym terenie Komendy Powiatowej PSP, gdzie strażacy PSP przygotowali sprzęt i warunki do ćwiczeń, zaprezentowano techniki gaszenia instalacji fotowoltaicznych oraz omówiono wpływ podawania prądów gaśniczych na te instalacje, w szczególności pod kątem zagrożeń porażenia prądem.

 

O czym należy pamiętać !

Pożary spowodowane przez instalacje fotowoltaiczne są bardzo rzadkie, ale instalacji jest coraz więcej.

Ryzyko pożarowe można znacząco obniżyć poprzez projektowanie i montowanie systemu PV zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zachowując staranność i używając wysokiej jakości komponentów, oraz przeprowadzone przez monterów posiadających certyfikat i odpowiednie uprawnienia.

Akcję gaśniczą, na wypadek pożaru ułatwi strażakom i zwiększy ich bezpieczeństwo informacja, że w domu znajduje się instalacja PV. Warto więc zadbać o oznaczenia np. naklejka ….. w punkcie przyłączenia instalacji, przy liczniku, w złączu kablowym oraz przy głównym wyłączniku prądu.

 

Do pobrania:

Opr. M.Bajer
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Myślenicach

 

 Galeria zdjęć