Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu  25 kwietnia  2023 roku /wtorek/ o godz. 14.30  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach  przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Myślenickiego.
  4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania: