Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu, Komisji Edukacji , Kultury, Turystyki  i Sportu, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

11 kwietnia  2023 r.  (worek ) o godz. 11.00w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

11 kwietnia  2023 r.  (worek) o godz. 12.15 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

11 kwietnia 2023 r.  (wtorek) o godz. 12.30w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji , Kultury, Turystyki  i Sportu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu  uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

11 kwietnia 2023r. (wtorek) o godz. 12.45w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicachodbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektu  uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania: