„EkoMałopolska”– ponad pół miliona złotych na edukację ekologiczną

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje i związki działające w sektorze NGO do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. "EkoMałopolska"

 

Konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących edukacji środowiskowej w następującym zakresie:

Priorytet 1: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów.

Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza.

Priorytet 3  Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu.

 

W ramach konkursu przewiduje się następujący tryb realizacji zadań:

Priorytet 1 i 2  – w ramach wsparcia – konieczny wkład własny Beneficjentów minimum 20%

Priorytet 3 – w trybie powierzenia – bez wkładu własnego Beneficjenta 

Na realizację zadań przewidziano łącznie kwotę 550 000,00 zł. 

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2023 r.

 

Szczegółowy opis oraz Regulamin konkursu dostępne na stronie BIP UMWM: Biuletyny Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl)