Rodzinna Małopolska, Aktywny Senior - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Zachęcamy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze:

  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Rodzinna Małopolska”
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior”

 

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania: nie mniej niż 20 000 zł

Realizacja zadań: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r., nie później niż do 30 listopada 2024 r.

Termin składania ofert: do 13 kwietnia 2023 r.

 

Szczegóły konkursu dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

 

Galeria zdjęć