Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 04 kwietnia 2023 r. /wtorek/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2022.
  4. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu.
  5. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania: