Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji :

  • w dniu 22 lutego 2023 (środa) o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  • w dniu 22 luty 2023 r. (środa) o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.