Spotkanie z mieszkańcami Jawornika

Dnia 23.01 br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Jawornika zainteresowanymi przebudową drogi i budową chodnika w części północnej Jawornika.

W trakcie spotkania Starosta Józef Tomal przypomniał, że już w 2019 roku występował do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przejęcie tej drogi w celu realizacji wyczekiwanej przez mieszkańców budowy chodnika. 

Podczas spotkania Starosta przedstawił przebieg procedowania realizacji inwestycji w trybie tzw. specustawy drogowej. Wyjaśnił także, że gmina potrzebowała blisko dwóch lat aby uzyskać wszystkie zgody m.in. Ministerstwa Infrastruktury, PGW Wód Polskich, RDOŚ i innych. Dopiero w ubiegłym tygodniu pełnomocnik gminy po raz kolejny złożył dokumentacje, która wymaga kolejnych uzupełnień do 31.01 br.

Starosta zadeklarował, że jeżeli dokumentacja zostanie poprawiona oraz zostaną dochowane wszystkie przewidziane prawem procedury-w tym skuteczne powiadomienie blisko 300 stron postępowania wówczas wyda rygor natychmiastowej wykonalności aby przyspieszyć realizację budowy chodnika.

 

Galeria zdjęć