Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji :

 • w dniu 23 stycznia 2023 roku /poniedziałek/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.
 • w dniu 24 stycznia 2023 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.
 • w dniu 24 stycznia 2023 r. /wtorek/ o godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.
 • w dniu 24 stycznia 2023 r. /wtorek / o    14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie  się  posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.
 • w dniu 26 stycznia 2023 /czwartek/ o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 6. Sprawy bieżące.
 • w dniu 26 stycznia 2023 /czwartek/ o godz. 11.15 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.
 • w dniu 26 stycznia 2023 roku /czwartek/ o godz. 11.40 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
 5. Sprawy bieżące.