Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję programu Małopolska Lokalnie w powiecie myślenickim

12. grudnia w starostwie myślenickim odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję konkursu Małopolska Lokalnie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie powiatu myślenickiego. Przybyłych gości powitali: gospodarz spotkania Józef Tomal starosta myślenicki oraz Dorota Kobylec koordynator projektu Małopolska Lokalnie  z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Podczas wydarzenia omówiono tegoroczną edycję konkursu Małopolska Lokalnie, wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne, gadżety promocyjne Powiatu Myślenickiego, a organizacje i grupy nieformalne zaprezentowały efekty projektów, które udało się zrealizować w ramach konkursu.

W ramach programu Małopolska Lokalnie - edycja 2022, zrealizowano 89 inicjatyw, z czego 12 na terenie powiatu myślenickiego. W działania projektowe zaangażowanych było wielu mieszkańców naszego powiatu, nastąpiły realne zmiany w lokalnych organizacjach i społecznościach. Doceńmy ich zaangażowanie.

 

Dzięki przyznanym grantom organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz lokalnych społeczności. Na terenie powiatu myślenickiego w ramach programu Małopolska Lokalnie przeprowadzono nw. projekty:

1. Realizator: Dobczyckie mamy, gmina Dobczyce. Projekt: „Integracja przez taniec i gimnastykę”. Projekt zakładał w okresie letnim zajęć taneczno-sportowych dla polskich i ukraińskich dzieci oraz młodzieży w wieku od 8 do 15 lat z terenu gminy Dobczyce.

2. Realizator: Stowarzyszenie Teatr pod Zamkiem w Dobczycach, gmina Dobczyce. Projekt: „Doposażenie Teatru pod Zamkiem w Dobczycach”. Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Teatr pod Zamkiem w Dobczycach poprzez wyposażenia biurowego - laptopa, aparatu i innych elementów niezbędnych do większej profesjonalizacji spektakli teatralnych.

3. Realizator: Stowarzyszenie Literackie Tilia, gmina Myślenice. Projekt: „Tilia - drzewo wierne”. Projekt zakładał organizację warsztatów literackich dla dzieci z Polski i Ukrainy mieszkających w gminie Myślenice.

Efektem spotkań jest tomik dwujęzycznej poezji z własnymi ilustracjami uczestników.

4. Realizator: Stowarzyszenie Klub Dylematy Mamy i Taty, gmina Myślenice. Projekt: „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?”. Projekt zakładał organizację 8h panelu szkoleniowego “Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach” dla pracowników działu obsługi i administracji odpowiedzialnych za żywienie w placówkach żłobkowych

i przedszkolnych na terenie Gminy Myślenice.

5. Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach, gmina Myślenice. Projekt: „Pół Wieku Zatopionej Parafii”. Projekt zakładał rekonstrukcję archiwalnego filmu z rozbiórki Kościoła parafialnego w Drogini, nagranie wywiadów z historykami i mieszkańcami dotyczącymi tworzenia zalewu dobczyckiego oraz upowszechnianie przygotowanego materiału wśród lokalnej społeczności.

6. Realizator: Fundacja Owocna, gmina Myślenice. Projekt: „Po owocach ją poznacie. Rozwój Fundacji Owocna poprzez profesjonalizację, edukację i promocję”. Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Owocna poprzez organizację warsztatów strategicznych dla wolontariuszy

i ambasadorów oraz zakup sprzętu biurowego.

7. Realizator: Fundacja Radosna, gmina Myślenice. Projekt: „Fundacja Radosna tworzy Strategię działania na 3 lata”. Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Radosna poprzez opracowanie strategii rozwoju fundacji na okres trzech lat, promocję działań fundacji na facebooku oraz zakup sprzętu biurowego.

8. Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu, gmina Pcim. Projekt: „Doposażenie zaplecza kuchennego - poprawa możliwości i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu”. Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu poprzez zakup wyposażenia kuchni tj. lodówka, kuchenka z piekarnikiem, zlewozmywak i udział w wydarzeniach lokalnych

z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

9. Realizator: Stowarzyszenie Osiedle Fatimskie, gmina Sułkowice. Projekt: „Wiedząc JAK - możemy więcej”. Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Osiedle Fatimskie poprzez organizację dla członków stowarzyszenia warsztatów strategicznych, wykładów z zakresu wyzwań wychowawczych i funkcjonowania rodziny oraz zakup rzutnika wraz z ekranem i głośnikiem.

10. Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Krzczonów, gmina Tokarnia. Projekt: „Podarujmy uśmiech…”. Projekt zakładał organizację warsztatów kulinarnych oraz Dnia Seniora w Krzczonowie.

11. Realizator: Stowarzyszenie Strefa Seniora, gmina Tokarnia. Projekt: „Senioralia w Tokarni czas zacząć...”.

Projekt zakładał organizację Senioraliów oraz spotkań przygotowawczych i podsumowujących projekt dla seniorów z gminy Tokarnia.

12. Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce, gmina Tokarnia. Projekt: „Tradycja i kultura górali kliszczackich pisana smakiem i strojem.” Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadce poprzez zakup strojów regionalnych, charakterystycznych dla górali kliszczackich oraz stworzenie książki kulturalno - historycznej, a także zorganizowanie pikniku smaków kliszczackich.

 

Za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w tegorocznej edycji programu Małopolska Lokalnie kapituła konkursu uznała projekt: „Pół Wieku Zatopionej Parafii”, którego realizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach.

Partnerem projektu Małopolska Lokalnie był Powiat Myślenicki, który również sfinansował nagrody: Statuetkę Małopolskiego FIOłka Publiczności i statuetkę FIOłek Specjalny. Dorota Kobylec, koordynator projektu Małopolska Lokalnie, podziękowała staroście Józefowi Tomalowi za udział w pracach kapituły konkursu i wsparcie finansowe konkursu przez Powiat Myślenicki.

 

Galeria zdjęć: