Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją w 1985 roku.

Powiat Myślenicki również wspiera wszelkie inicjatywy, których celem jest wolontariat - czyli dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.

Na terenie powiatu myślenickiego istnieją grupy oraz instytucje, które zrzeszają wolontariuszy chętnych do bezinteresownego działania na rzecz drugiego człowieka.

Przykładem działalności wolontariuszy współpracujących z Powiatem Myślenickim jest m.in.: Szkoła Młodych Ratowników czy też Wolontariusze Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

Wszystkim Wolontariuszom składamy życzenia satysfakcji z podejmowanych działań, wytrwałości oraz samych sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym.