Sport dla Wszystkich-nabór do programu !

Do 7 grudnia br. potrwa nabór wniosków, o dofinansowanie na realizację w 2023 roku, programu ministerstwa sportu „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 30 mln zł.

 

O przyznanie dofinansowania, na zadania realizowane w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji, w ramach swej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Do grona uprawnionych beneficjentów należą m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Dofinansowanie można uzyskać na zadania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom.  

Składane oferty muszą przewidywać, w realizacji planowanego zadania, udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Zadania zlecone realizowane w ramach programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Wnioski należy składać i przesyłać, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT, w terminie do 7 grudnia 2022 roku. Zostaną one rozpatrzone do 18 stycznia.  

 

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej resortu sportu:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich