Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu oraz Komisji Edukacji , Kultury, Turystyki  i Sportu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie informacji na temat sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19 w powiecie myślenickim.
 5. Sprawy bieżące.

 

27 października  2022 r.  /czwartek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

27 października  2022 r.  /czwartek/ o godz. 11.40 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji , Kultury, Turystyki  i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania: