Praktyki uczniów i kadry z ZSOiZ w Lubniu
obraz1
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu w okresie 01.09.2022 – 30.11.2022 realizuje projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej programu Erasmus +, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012258 w ramach 5 – letniej akredytacji na lata 2021-2027. Budżet na ten rok to prawie 74 tys. euro.

Udział w projekcie był szansą na odbycie praktyk zawodowych oraz kursów i szkoleń dla uczniów i kadry z Lubnia. W terminie 24.04 – 21.05.2022 na zawodową mobilność wyjechało 24 uczniów z klas III z profili technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik logistyk, uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów - nauczycieli ze szkoły. Dodatkowo w terminie 24.04 – 07.05.2022 trzech nauczycieli zrealizowało kursy i szkolenia branżowe w międzynarodowym środowisku z zawodu logistyki i hotelarstwa, poszerzając swoje kompetencji i umiejętności z danych dziedzin kształcenia oraz język angielski branżowy. Praktyki i szkolenia realizowane były we współpracy z dwoma greckimi organizacjami partnerskimi: Kika Mobility Training Center Ltd., odpowiedzialną za realizację praktyk oraz GEORGIKES EKMETALEUSEIS, która organizowała kurs i szkolenia dla kadry. Wszystkie działania odbywały się w miejscowości Leptokaria, region Pieria, również tam w hotelu zakwaterowana była cała grupa. Podczas miesięcznej mobilności uczniowie poszerzyli swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności językowe. Praca w greckich przedsiębiorstwach i hotelach umożliwiła im również rozwój umiejętności organizacyjnych, społecznych oraz kulturowych. 

             Prócz praktyk i szkoleń uczniowie i nauczyciele realizowali w wolnym czasie program kulturowy dzięki, któremu zwiedzili takie atrakcje jak Meteory, Thessaloniki, Litochoro, Zamek w Platamonas, . Był również czas na relaks i plażowanie oraz wieczorną integrację.

Udział w mobilności poprzedzony został rekrutacją zarówno dla uczniów, jak i kadry oraz odbyciem przez uczniów cyklu zajęć przygotowawczych językowych, kulturowych i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych o łącznym wymiarze 32 godzin lekcyjnych.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie mobilności w języku angielskim. W najbliższym czasie planujemy również uroczystość rozdania dokumentów Europass Mobilność wraz z podsumowanie projektu.

Cele naszego akredytowanego projektu to:

- Podniesienie umiejętności zawodowych i międzykulturowych uczniów

- Doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry

- Poszerzenie umiejętności zawodowych wśród kadry w ramach kursów i szkoleń branżowych

- Zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej

- Rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę

- Rozwój osobisty i zawodowy ucznia

- Promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży

- Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy

 

Galeria zdjęć: