Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 

 • 27 września 2022 r. /wtorek/ o 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2022.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • 29 września 2022 /czwartek/ o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 29 września 2022 r. /czwartek/ o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.