Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

16 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Informacja o naborze do szkół ponadpodstawowych i przygotowaniach do nowego roku szkolnego.
  5. Sprawy bieżące.

 

18 sierpnia 2022 r.  /czwartek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu